Événement

Info-Nomëtten zum Thema Demenz

Quand :
23 octobre 2019
 :
Club Haus beim Kiosk
11-15 Rue Caspard-Mathias Spoo
L-3876 Schifflange
Ce texte est disponible uniquement en langue luxembourgeoise 
Den Info-Zenter Demenz a Collaboratioun mam Foyer de Jour Espérance vun der Association Luxembourg Alzheimer vun Esch/Alzette an de Club Haus beim Kiosk vu Schëffleng invitéieren op en Info-Nomëtten
Programm:
  • Demenz werft vill Froen op. Frot no, amplaz ofzewaarden! Info-Zenter Demenz
  •  Säit méi wéi 30 Joer setzt d’Ala sech an fir Mënsche mat Demenz. Eis Dagesfoyeren, Servicer, Formatiounen an eisen ambulanten Hëllefs- a Fleegedéngscht erlaben eis déi Betraffen doheem ze betreien an ze begleeden. Association Luxembourg Alzheimer
Wéini: Mëttwoch 23. Oktober 2019 um 14:30 Auer
Wou: Club Haus beim Kiosk
11-15, rue Caspard-Mathias Spoo
L-3876 Schifflange
 
Umeldunge spéitstens bis den 18.10.2019
Info-Zenter Demenz, Tel: 26 47 00 oder mail@i-zd.lu